REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

prowadzonego pod adresem internetowym www.bieliznaintima.pl przez:

INTIMA S.C.

Adres: Nowy Rynek 5, 09-400 Płock

Dane rejestrowe: NIP 774-278-43-25, REGON 611406344

 

Adres do korespondencji i wysyłki:

INTIMA S.C. 09-400 Płock ul. Nowy Rynek 5

Tel. 24 262 71 27

e-mail: sklep@bieliznaintima.pl

Numer rachunku bankowego67 1050 1966 1000 0023 2007 1125


§1

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zamówienia w sklepie;

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3. Regulamin – zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego bieliznaintima.pl;

 4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bieliznaintima.pl, za pośrednictwem którego klient może w szczególności składać zamówienia;

 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Produkt - towar prezentowany do sprzedaży w sklepie.

 7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy INTIMA S.C a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

 8. Ustawa o uprawnieniach konsumenckich – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta;

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 10. Zamówienie - oświadczenie woli klienta złożone elektronicznie lub telefonicznie zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży

 11. Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze sklepem internetowym.

§2

Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez spółkę Intima S.C. z siedzibą w Płocku przy ul. Nowy Rynek 5 działającej na podstawie wpisu do Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki. NIP 774-278-43-25, REGON 611406344 zwane dalej sprzedającym.

 2. Do korzystanie ze sklepu internetowego wymagany jest komputer z dowolnym systemem operacyjnym, przeglądarką stron internetowych, kartą graficzną i monitorem o minimalnej rozdzielczości 800x600 i wyświetlającymi 256 kolorów oraz klawiaturą i urządzeniem wskazującym. Sklep internetowy można przeglądać na każdym komputerze PC, MAC oraz Tablety (Android, iOS) oraz telefony (Android, iOS).

 3. Osoby korzystające ze strony sklepu nie mogą dostarczać ani rozpowszechniać za jej pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym.

 4. Ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 6. Dodatkowych informacji sprzedający udziela telefonicznie pod numerem 518559039 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@bieliznaintima.pl

§3

Warunki sprzedaży

 1. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski.

 2. Zamówienia można składać poprzez:

  1. formularz dostępny na stronie internetowej sklepu,

  2. e-mailem na adres sklep@bieliznaintima.pl

  3. telefonicznie na numer 606 705 620

Zamówienia telefoniczne i e-mailowe przyjmowane są w dni robocze w godzinach 10-18

Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone

 1. Do realizacji zamówienia niezbędnym warunkiem jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy produktu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.

 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 3. Umowa kupna-sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail w której sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez Sprzedawcę następuje:

 1. po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze, trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem aby złożyć zamówienie z wysyłką za pobraniem.

 2. po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę

 1. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). W przypadku, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

 2. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.

§4

Płatności

Należność za zamówiony towar Kupujący może uregulować:

 1. dokonując przedpłaty na konto podane w danych Sprzedawcy

 2. za pobraniem – przy odbiorze wysłanych produktów

 3. gotówka lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w jednym z naszych punktów po uprzednim uzgodnieniu ( Sklep TSS u. Nowy Rynek 5 Płock, Salon Corin - Galeria Wisła, ul. Wyszogrodzka 144, Płock, Salon Corin - Galeria Mazovia ul. Wyszogrodzka 127, Płock)

 4. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty zapłata za towar powinna nastąpić w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia.

§5

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w sklepach firmowych w Płocku przy ul. Nowy Rynek 5, sklep TSS lub ul. Wyszogrodzkiej 127 (Salon Corin, Galeria Mazovia lub ul. Wyszogrodzka 144 (Salon Corin - Galeria Wisła).

 2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Klienta podczas składania zamówienia.

 3. Koszty przesyłki zawsze znajdują się na stronie z opisem produktu – w przypadku zakupu kilku przedmiotów koszt przesyłki ustalany jest na podstawie sumarycznej wagi.

 4. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że opis oferty produktu stanowi inaczej.

§6

Reklamacje

 1. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady fizyczne stanowiące o jej niezgodności z umową.

 2. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wady na adres Sklepu:  TSS, Intima, ul Nowy Rynek 5 Płock lub osobiście pod w/w adresem.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta, okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 1. Sprzedający rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie przepisów o prawach konsumenta, Klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu umowy zawartej na odległość.

 2. Oświadczenie może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza wymiany/zwrotu dołączanego przez Sklep do każdej przesyłki lub przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

 3. Klient zwraca towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty przesyłki do Sklepu ponosi Klient.

 4. Sklep w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru odpowiadający najtańszemu oferowanemu przez Sklep sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości dostarczonych towarów wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.§8

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim.

 2. Klient może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów promocyjnych, w tym newslettera.

 3. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych sklepu.

§9

Polityka prywatności

Sklep internetowy bieliznaintima.pl (działający pod adresem http://www.bieliznaintima.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, zwany dalej Administratorem), szanując prawo do prywatności Użytkowników Sklepu, opracował niniejszy dokument, w którym prezentuje swoje stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o Użytkownikach. 


I. Jak dbamy o twoje dane:

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Użytkowników, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy lub korzystające z Aplikacji, ale również Użytkowników, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

 • witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.
 • aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.

II. W jakich celach informacje o Tobie są wykorzystywane?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Przykładowo: (I) Dane Osobowe Klienta mogą być przekazane przewoźnikowi jeśli Klient dokonał zakupu w sklepie internetowym.

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

 1. zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie);
 2. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
 3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 4. przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród;
 5. prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
 6. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;
 7. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego i Aplikacji;
 8. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
 9. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
 1. w wypadku, gdy Użytkownik podejmuje decyzję o dokonaniu płatności Przelewy24.pl (PayPro) jest przekierowany na stronę podmiotu autoryzującego transakcję, firmę PayPro działającą pod adresem http://www.przelewy24.pl. Sklep nie ma dostępu do danych kart kredytowych ani nie przechowuje danych z tychże kart kredytowych. W przypadku wybrania metody płatności Przelewy24 dane niezbędne do dokonania płatności są przekazywane do Centrum Autoryzacji płatności. Sklep nie ma dostępu, ani nie przechowuje danych niezbędnych do logowania w wybranym przy płatności banku.
 2. W celach statystycznych i marketingowych przetwarzane są przez Sklep informacje dotyczące sesji, zainteresowań oraz danych demograficznych naszych użytkowników za pośrednictwem usługi Google Analytics. Do usługi Google Analytics nie trafiają dane pozwalające Google na identyfikacje użytkownika końcowego (np. imię, nazwisko, e-mail) oraz identyfikację urządzenia końcowego (np. numer telefonu w przypadku urządzeń mobilnych). 
 3. Sklep wykorzystuje także pliki cookies Google i innych podmiotów zewnętrznych w działaniach marketingowych w tym remarketingu. Funkcja ta umożliwia prezentowanie użytkownikom internetu reklam dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W przypadku pełnoletniego Klienta, za jego dodatkową zgodą, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w naszym sklepie (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie lub są pełnoletnie ale nie wyraziły na takie działanie zgody).

III. Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów:

 1. korzystających ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji:
 • Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji;
 • Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
 • Dane Osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach;
 • inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w aplikacjach mobilnych lub sklepach stacjonarnych należących do Intima S.C., w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Aplikacji lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych,
 1. uzupełniając dane zawarte w formularzu Facebook Lead Ads Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 2. uzupełniając dane zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer buta.

IV. Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym lub Aplikacji.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, lub Aplikację, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

V. Kto jest administratorem Twoich danych:

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest firma Intima S.C z siedzibą w Płocku, 09-400 Płock, ul. Nowy Rynek 5 (właściciel sklepu). Powierzone Sklepowi dane osobowe Użytkowników, obejmujące w swym zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo. Zakres ich przetwarzania obejmuje działania niezbędne do realizacji zamówienia a w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika, otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

Użytkownik, który skorzystał z możliwości założenia konta, może samodzielnie uaktualnić swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązania za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie na adres: Intima S.C, ul. Nowy Rynek, 09-402 Płock.

Powierzane Sklepowi dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika.

 

VI. Polityka Sklepu wobec plików Cookies i adresu IP

 

Użytkownik korzystający ze Sklepu jest anonimowy do czasu, aż sam zdecyduje inaczej. Adres IP Użytkownika jest przetwarzany przez Sklep tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim. Jednocześnie Sklep zastrzega sobie prawo przekazania adresu IP Użytkownika organom ścigania w wypadku wykrycia działań mających na celu zniszczenie danych zawartych w Sklepie lub w inny sposób mogących wpłynąć na prawidłowość funkcjonowania Sklepu.

 

Przeglądarka internetowa każdego Użytkownika może przechowywać pliki tekstowe, tzw. cookies. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wymagają autoryzacji. Cookie jest to alfanumeryczny identyfikator, który utożsamiany jest z przeglądarką internetową, której Użytkownik używa. Dzięki Cookiem Sklep może gromadzić statystyki na temat sesji Użytkowników odwiedzających Sklep, co pozwala Sklepowi na lepsze dopasowanie oferty Sklepu do potrzeb Użytkownika. Dane, które Sklep gromadzi są całkowicie anonimowe i w żaden sposób nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.

Sklep w trosce o bezpieczeństwo swoich Użytkowników nie przechowuje w plikach Cookiem danych osobowych Użytkowników Sklepu. Pliki te wykorzystywane są przez Sklep w następujących celach: - utrzymanie sesji Użytkownika, - dopasowanie prezentowanej treści do preferencji Użytkownika, - tworzenia statystyk odwiedzin.

W procesie realizacji w/w wspomnianych celów Sklep może skorzystać z narzędzi oferowanych przez podmioty trzecie, jednak w żaden sposób nie udostępnia danych osobowych oraz danych, które mogłyby przyczynić się do identyfikacji Użytkownika za pomocą plików cookies.
Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki, aby uniemożliwić stosowanie plików cookies bądź też ich automatyczne wymazywanie po zakończeniu wizyty w Sklepie. W większości przeglądarek internetowych w menu pomocy przeglądarki, Użytkownik może znaleźć informację jak zarządzać swoimi cookies. Znaleźć tam również można informację jak je usunąć oraz jak w przyszłości zablokować możliwość zapisania cookies na komputerze Użytkownika. 
Sklep nie rekomenduje usuwania cookies ani ich blokowania ponieważ może to utrudnić dokonywanie zakupów w Sklepie, a w niektórych przypadkach całkowicie to uniemożliwić.§10

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe polskie sądy powszechne.

 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 4. Wszelkie zamieszczone na stronie internetowej Sklepu znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.